Kết quả xổ số Powerball AU

5
9
18
22
23
28
30
3
Giải jackpot ước lượng: 20.000.000 AU$
Tier Trùng
X
+
X
Người thắng Tiền thưởng cho mỗi người thắng
Prize #1 I Trùng
X
X
:
7+ 1
Người thắng:   1 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   20.000.000,00 AU$
Prize #2 II Trùng
X
X
:
7+ 0
Người thắng:   22 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   20.424,70 AU$
Prize #3 III Trùng
X
X
:
6+ 1
Người thắng:   48 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   5.720,80 AU$
Prize #4 IV Trùng
X
X
:
6+ 0
Người thắng:   1.057 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   472,35 AU$
Prize #5 V Trùng
X
X
:
5+ 1
Người thắng:   2.339 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   160,10 AU$
Prize #6 VI Trùng
X
X
:
4+ 1
Người thắng:   34.012 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   71,20 AU$
Prize #7 VII Trùng
X
X
:
5+ 0
Người thắng:   43.952 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   43,15 AU$
Prize #8 VIII Trùng
X
X
:
3+ 1
Người thắng:   214.630 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   17,45 AU$
Prize #9 IX Trùng
X
X
:
2+ 1
Người thắng:   615.994 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   10,65 AU$
Tổng tiền: Tổng số người thắng:   912.055 Tổng giải thưởng:   36.221.502,45 AU$

OK