Vanliga frågor

Välj en kategori och välj det matchande ämnet.

Lotterier och överrullningar

Hur många överrullningar kan ske i ett visst lotto?

Vissa lotton har ingen maxbegränsning på överrullningen medan andra har en maxöverrullning. Du kan hitta detaljerad information på relevanta lottoinformationssidan.

När och var hålls dragningarna?

Dragningar hålls i ursprungslandet för ett visst lotto. Du kan hitta detaljerad information om tiden och platsen för en viss lottodragning på lottoinformationssidan.

Vad betyder ”jackpot”?

Jackpot är ett ord som används för att beskriva huvudpriset. ”Jackpot” kan också beskriva överrullningen.

OK